PRIVACYVERKLARING FILATELISTENVERENIGING IJSSEL- & LEKSTREEK

voor privacyverklaring zie lidmaatschap