De  jeugdpostzegelclub  van onze  vereniging  “De Kartelrand”, onder  leiding van  -Vacature-, heeft eens in de maand op maandagavond clubbijeenkomsten. Deze  worden gehouden  voorafgaand aan de verenigingsavonden van de senioren en beginnen  steeds om 18.30 uur en eindigen om 20.00 uur.

Deze bijeenkomsten zijn op dezelfde avonden als die van de senioren. Vergeet niet dat jullie altijd welkom zijn bij de maandelijkse senioren bijeenkomsten (die om 20.00 uur beginnen) in de bovenzaal van het wijkcentrum De Trefterp. Verder zijn de jeugdleden eveneens van harte welkom op de inloop-avonden op de donderdag en de inloop-middagen op de zaterdag van de vereniging. Zie voor de data hiervan onze pagina “Bijeenkomsten”.

De jeugdpostzegelclub is aangesloten bij Jeugdfilatelie Nederland de Stichting voor het Filatelistisch Jeugdwerk Nederland (JFN).

De jeugdpostzegelclub geeft het maandblad “De Kartelkrant” uit  welke is opgenomen in het mededelingenblad van de Filatelisten-vereniging IJssel- & Lekstreek.

Na alle info hierboven, volgt nu iets minder serieuze info hieronder;

Tot snel op de volgende clubavond!