Verenigingsavonden:

Eenmaal per maand (uitgezonderd juli en augustus) vindt er een verenigingsavond  plaats, meestal op de vierde maandagavond. Ons onderkomen in buurthuis “De Wel” Bongerd 2-A, 2906 VK  te Capelle a/d IJssel.

De organisatie van de ledenbijeenkomsten ligt in handen van Mw. M. Mol (a.i.)

Deze avonden kenmerken zich als een algemene-, landen- of thema-avond.

Tijdens deze verenigingsavonden wordt er altijd een kavel- en letterveiling gehouden.

2024:
maandag 22 januari De Wel
19 februari De Wel
18 maart (jaarvergadering) De Wel
22 april De Wel
27 mei De Wel
17 juni De Wel
16 september De Wel
21 oktober De Wel
18 november De Wel
16 december De Wel

De verenigingsavonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur reeds open.

Op elke bijeenkomst zijn er enkele huishandelaren aanwezig en worden er vele kavels geveild. Mooie gelegenheden om tegen een redelijke prijs postzegels en/of artikelen aan te schaffen om uw verzameling uit te breiden. Deze avonden hebben ook nog een instructief karakter met lezingen etc.

De jaarlijkse verrassingstocht :

Over het hoe en waar kunnen we u echter nog geen mededelingen doen. Zodra wij meer weten zullen wij u hierover inlichten. Wanneer het gaat plaats vinden kunnen we u wel vertellen, namelijk op ??. Kosten hiervoor zijn nog niet bekend. Opgeven bij dhr. De Kooter (voorzitter)

Ook aspirant-leden zijn van harte welkom.