Verenigingsavonden:

Eenmaal per maand (uitgezonderd juli en augustus) vindt er een verenigingsavond  plaats, meestal op de vierde maandagavond. Ons onderkomen in buurthuis “De Wel” Bongerd 2-A, 2906 VK  te Capelle a/d IJssel.

Deze avonden kenmerken zich als een algemene-, landen- of thema-avond.

Tijdens deze verenigingsavonden wordt er altijd een kavel- en letterveiling gehouden.

2021:
 Maandag 25 januari AFGELAST
22 februari AFGELAST
22 maart AFGELAST
19 april AFGELAST
31 mei AFGELAST
21 juni AFGELAST
20 september locatie De Wel
25 oktober locatie De Wel
22 november locatie De Wel
13 december locatie De Wel

De verenigingsavonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur reeds open.

Op elke bijeenkomst zijn er enkele huishandelaren aanwezig en worden er vele kavels geveild. Mooie gelegenheden om tegen een redelijke prijs postzegels en/of artikelen aan te schaffen om uw verzameling uit te breiden. Deze avonden hebben ook nog een instructief karakter met lezingen etc.

Inloopmiddagen/kleine beurzen:

Dit per jaar vinden er op zaterdagen kleine beurzen ofwel inloopmiddagen plaats waarbij het ook hier voor leden en niet-leden vrij is te komen en te gaan( tussen 10:00 en 15:30 uur). Hierbij zijn aanwezig: de stuiverhoek, de nieuwtjesdienst,  de rondzendboekjes en de  huishandelaren.

Toegang voor kleine beurs is gratis

Tijdens deze inloopmiddagen/ kleine beurzen wordt er altijd een letterveiling gehouden.

Deze beurzen/ inloopmiddagen vinden plaats op:

 2021:
 zaterdag 9 januari – AFGELAST
13 februari – AFGELAST
13 maart – AFGELAST
10 april – AFGELAST
8 mei – AFGELAST
12 juni – AFGELAST
11 september De Wel
9 oktober De Wel
13 november Najaarsbeurs  De Boog
11 december 2021 De Wel

De zaal is open vanaf 10:00 uur en de middag eindigt om 15:30 uur. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

De jaarlijkse verrassingstocht :

Over het hoe en waar kunnen we u echter nog geen mededelingen doen. Zodra wij meer weten zullen wij u hierover inlichten. Wanneer het gaat plaats vinden kunnen we u wel vertellen, namelijk op 26 mei 2021. Kosten hiervoor zijn nog niet bekend. Opgeven bij dhr. De Kooter (voorzitter)

Ook aspirant-leden zijn van harte welkom.