verenigingsavonden:

Eenmaal per maand (uitgezonderd juli en augustus) vindt er een verenigingsavond  plaats, meestal op de vierde maandagavond. Ons onderkomen in buurthuis “De Wel” bongerd 2-A, 2906 VK  te Capelle a/d IJssel. Deze avonden kenmerken zich als een algemene-, landen- of thema-avond.

Tijdens deze verenigingsavonden wordt er altijd een kavel- en letterveiling gehouden.

2018:
 Maandag 17 december eindejaarsavond locatie De Wel
2019:
 Maandag 28 januari  locatie De Wel
25 februari  locatie De Wel
25 maart  locatie De Wel; jaarvergadering
29 april  locatie De Wel
27 mei  locatie De Wel
17 juni  locatie De Wel
23 september  locatie De Wel
28 oktober  locatie De Wel
25 november  locatie De Wel
16 december  eindejaarsavond locatie De Wel

De verenigingsavonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur reeds open.

Op elke bijeenkomst zijn er enkele huishandelaren aanwezig en worden er vele kavels geveild. Mooie gelegenheden om tegen een redelijke prijs postzegels en/of artikelen aan te schaffen om uw verzameling uit te breiden. Deze avonden hebben ook nog een instructief karakter met lezingen etc.

inloopmiddagen/kleine beurzen:

Dit per jaar vinden er op zaterdag kleine beurzen ofwel inloopmiddagen plaats waarbij het ook hier voor leden en niet-leden vrij is te komen en te gaan( tussen 10:00 en 15:30 uur). Hierbij zijn aanwezig: de stuiverhoek, de nieuwtjesdienst,  de rondzendboekjes en de  huishandelaren.

Tijdens deze verenigingsmiddagen wordt er altijd een letterveiling gehouden.

Deze beurzen/ inloopmiddagen vinden plaats op:

 2019:
 zaterdag 12 januari De Wel
9 februari De Wel
8 juni De Wel
14 september De Wel
12 oktober De Wel
9 november De Wel

De zaal is open vanaf 10:00 uur en de middag eindigt om 15:30 uur. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

De jaarlijkse verrassingstocht :

Over het hoe en waar kunnen we u echter nog geen mededelingen doen. Zodra wij meer weten zullen wij u hierover inlichten. Wanneer het gaat plaats vinden kunnen we u wel vertellen, namelijk op 22 mei a.s.. Kosten hiervoor zijn nog niet bekend. Opgeven bij dhr. De Kooter (voorzitter)

Ook aspirant-leden zijn van harte welkom.