verenigingsavonden:

Eenmaal per maand (uitgezonderd juli en augustus) vindt er een verenigingsavond  plaats, meestal op de vierde maandagavond. Ons onderkomen in buurthuis “De Wel” bongerd 2-A, 2906 VK  te Capelle a/d IJssel. Deze avonden kenmerken zich als een algemene-, landen- of thema-avond.

Tijdens deze verenigingsavonden wordt er altijd een kavel- en letterveiling gehouden.

2018:
 Maandag 22 januari  locatie De Wel
26 februari  locatie De Wel
26 maart  locatie De Wel jaarvergadering
23 april  locatie De Wel
28 mei  locatie De Wel
18 juni  locatie De Wel
24 september  locatie De Wel
22 oktober  locatie De Wel
28 november  locatie De Wel
17 december  eindejaarsavond locatie De Wel
2019:
 Maandag 28 januari  locatie De Wel
25 februari  locatie De Wel
25 maart  locatie De Wel jaarvergadering
29 april  locatie De Wel
27 mei  locatie De Wel
17 juni  locatie De Wel
23 september  locatie De Wel
28 oktober  locatie De Wel
25 november  locatie De Wel
16 december  eindejaarsavond locatie De Wel

De verenigingsavonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur reeds open.

Op elke bijeenkomst zijn er enkele huishandelaren aanwezig en worden er vele kavels geveild. Mooie gelegenheden om tegen een redelijke prijs postzegels en/of artikelen aan te schaffen om uw verzameling uit te breiden. Deze avonden hebben ook nog een instructief karakter met lezingen etc.

inloopmiddagen:

Dit per jaar vinden er op zaterdag postzegelmiddagen ofwel inloopmiddagen plaats waarbij het ook hier voor leden vrij is te komen en te gaan( tussen 13:30 en 16:00 uur). Hierbij zijn aanwezig: de stuiverhoek, de nieuwtjesdienst,  de rondzendboekjes en de  huishandelaren.

Tijdens deze verenigingsmiddagen wordt er altijd een letterveiling gehouden.

Deze postzegelmiddagen vinden plaats op:

 2018:
 zaterdag 6 januari De Wel
3 maart De Wel
2 juni De Wel
1 september De Wel
3 november De Wel
1 december De Wel
 2019:
 zaterdag 5 januari De Wel
2 maart De Wel
7 september De Wel
12 oktober De Wel
7 december De Wel

De zaal is open vanaf 13:30 uur en de middag eindigt om 16:00 uur. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

inloopavonden:

Dit per jaar vinden er op maandag postzegelavonden ofwel inloopavonden plaats waarbij het ook hier voor leden vrij is te komen en te gaan( tussen 19:30 en 22:00 uur). Hierbij zijn aanwezig: de stuiverhoek, de nieuwtjesdienst,  de rondzendboekjes en de  huishandelaren. Deze postzegelavonden vinden plaats op:

 2018:
maandag 12 februari De Wel
9 april De Wel
8 oktober De Wel

De zaal is open vanaf 19:30 uur en de avond eindigt om 22:00 uur. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

De jaarlijkse verrassingstocht :

Over het hoe en waar kunnen we u echter nog geen mededelingen doen. Zodra wij meer weten zullen wij u hierover inlichten. Wanneer het gaat plaats vinden kunnen we u wel vertellen, namelijk op 24 mei a.s.. Kosten bedragen €12,50,- voor leden en € 15,- voor niet leden. Opgeven bij dhr. De Kooter (voorzitter)

Ook aspirant-leden zijn van harte welkom.