VOORWOORD SCHRIFTELIJKE VOORJAARSVEILING 2024

Na de succesvolle grote herfstveiling, deze keer een prachtige winterveiling. Veel kavels van Europese landen van de eerste jaren. Verder zijn veel Duitse gebieden goed vertegenwoordigd bij deze bijna 2000 kavels tellende veiling. Wilt u meedoen met deze 707de voorjaarsveiling? Stuur dan snel uw biedbriefje in. In veel gevallen wordt er door de inzender niet vermeld welk type zegel of welke tanding etc. er wordt aangeboden. Het is ondoenlijk om van alle zegels deze gegevens na te gaan. Wanneer u alleen wilt bieden op een kavel indien de aangeboden zegel van een bepaald gewenst type is (of onder andere voorwaarden), dan kunt u dit op twee manieren doen:

  1. U belt de veilingmeester met het verzoek één of meer kavels van de schriftelijke veiling te willen nazien, of
  2. U vermeldt uw wensen op uw biedbriefje, waarna uw bod wordt behandeld onder voorbehoud van het door u gewenste.
  3. U vermeld op u biedbriefje voorbehoud van keuring.

Wanneer u belt met de veilingmeester (zeker niet ná 21.00 uur), is het meestal niet mogelijk om meteen antwoord te krijgen maar zult u worden teruggebeld. U zult ongetwijfeld begrijpen dat uit beveiligings- en verzekeringsoverwegingen het veilingmateriaal NIET bij uw veilingmeester thuis beschikbaar is, zodat een en ander elders moet worden nagekeken. Indien ouder materiaal postfris wordt aangeboden wordt dit materiaal pas aan bieders uitgeleverd nadat de kwaliteit hiervan (tenzij al een certificaat aanwezig is) nogmaals door deskundigen is nagekeken. Ook deze mensen kunnen zich vergissen maar volgens ons niet correct zijnde zegels worden tegengehouden. Dit tast uiteraard op geen enkele wijze uw recht van reclame aan. Bij gelijke kavels kan de veilingmeester (uiteraard binnen uw limiet) wel eens een ander kavelnummer aan u toewijzen zodat meerdere bieders tevreden kunnen worden gesteld. De NVPH catalogus wordt gebruikt voor Nederland en Overzee. Voor de overige landen wordt gebruik gemaakt van de Michel of anders aangegeven, b.v. België de Obp en Frankrijk de Yvert. U heeft deze keer tot en met MAANDAG 21 MEI 2024 de tijd om uw biedbriefje in de sturen, waarop binnen ca. 14 dagen later de toewijzing bij u bekend is. Ook wanneer u niets krijgt toegewezen kunt u van ons een berichtje tegemoet zien.

Verloop van de biedingen:

< €    10,–  met  €   0,25
Van €    10,–  tot €    25,–  met €    0,50
Van €    25,–  tot €    50,–  met €    1,–
Van €    50,–  tot €  100,–  met €    2,–                                              veilingkosten slechts 5% met een
Van €  100,–  tot €  150,–  met €    4,–                                        minimum van € 1,00 per biedbriefje.
Van €  150,–  tot €  450,–  met €  10,–
> €  450,–  met  €  25,–

Voorbeeld:
Een kavel is ingezet voor € 17,00. Uw bod hierop is € 20,00. Bent u de enige bieder, dan ontvangt u deze kavel voor de inzet, dus voor € 17,00. Is er een andere bieder welke € 19,00 biedt voor deze kavel dan wordt de kavel aan u toegewezen voor het naast hogere bod, dus € 19,50. Bij gelijk bod geldt de volgorde van binnenkomst. Snel bieden heeft dus zin.

Toezending:

Kavels welke aan u zijn toegewezen ontvangt u per post. Porto plus de kosten van eventuele aanvullende diensten (of equivalent hiervan bij bezorging) komen voor rekening van de koper. Na overleg zal de verzending plaatsvinden voor wel of niet aangetekende bezorging. Bij grotere bedragen als verzekerd vervoer.

Bent u niet helemaal tevreden over de kwaliteit of indien de kwaliteit afwijkt van het in de kavellijst vermelde, dan is reclamatie en retournering mogelijk binnen drie werkdagen. Wilt u de toegewezen kavels komen afhalen, dan dient u dit op uw biedbriefje kenbaar te maken.

W.A.G. Lindeman

Veilingmeester Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek

Zonnebloem 49

2925 EZ Krimpen aan den IJssel

Filatelistisch frankeren wordt op prijs gesteld.                                            tel. 06-44 480 465

e-mail: wagl@hetnet.nl