Voorzitter: Stuiverhoek:
L. de Kooter J. Steenbakkers
Kersengaarde 22 Houtwal 9
2771 PP Boskoop 4386 GJ Vlissingen
Tel. overdag: 0172 21 00 49 Tel.: 06 187 95 854
Tel. avond: 06 532 87 218 e-mail: janstb010@gmail.com
e-mail: l.dekooter@live.nl
Secretaris: Organisatie avonden:
vacature C. de Vries
Witte Brug 24
2924 BN Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 52 25 30
e-mail: cdvries9@xs4all.nl
Penningmeester: Rondzendverkeer:
J.P.A. de Jong vacature
Hoefweer1
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel Nieuwtjesdienst:
Tel.: 0180 68 17 83 J. den Hartog
e-mail: jong0054@kpnmail.nl Smitsstraat 26
IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v. 2831 AG Gouderak
Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek Tel. 0182 37 31 45
e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl
Veilingmeester: IBAN: NL38 INGB 0004 1937 13 t.n.v.
W.A.G. Lindeman Filatelistenver. IJssel- & Lekstreek
Zonnebloem 49
2925 EZ  Krimpen aan den IJssel Redactie mededelingenblad:
Tel. 06 444 80 465 vacature
e-mail: wagl@hetnet.nl
IBAN: NL10 INGB 0004 193732 t.n.v.
Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek Hoofd rondzendverkeer:
A. Hoogendoorn
Ledenadministratie: Tel: (010) 288 73 88
J.P.A. de Jong e-mail: appa@casema.nl
Hoefweer1
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel Webmaster:
Tel.: 0180 68 17 83 C. Ooms
e-mail: jong0054@kpnmail.nl e-mail: info@fvijenl.nl
Ere-leden: Leden van Verdienste:
J. Alberts J. de Gier †
P.Th. van Dijk † B. Kreiter
A.J. Elshoff W. Lindeman
B. de Groot † Mevr. G. Peterse-Kok
J. van Leeuwen † Mevr. B.M. Rath-Dijkgraaf
C. Ooms J. Wannet
W.T. Rath † K. Wol
Mw. P. Visser-Freeman
C. de Vries