Voorzitter: Stuiverhoek:
L. de Kooter vacature
Kersengaarde 22
2771 PP Boskoop
Tel. overdag: 0172 21 00 49
Tel. avond: 06 532 87 218
e-mail: l.dekooter@live.nl
Secretaris: Contact evenementen:
J.B.M. Louwe Mevr. M. Mol
Eendendreef 16 Speerdistel 26
2665 TA Bleiswijk 3068 NN Rotterdam
Tel. 010 522 07 16 Tel. 06 13 59 10 12
e-mail: jos.louwe@kpnmail.nl e-mail: mmol24@gmail.com
Penningmeester: Nieuwtjesdienst:
J.P.A. de Jong J. den Hartog
Hoefweer1 Smitsstraat 26
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel 2831 AG Gouderak
Tel.: 0180 68 17 83 Tel. 0182 37 31 45
e-mail: jong0054@kpnmail.nl e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl
IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v. IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v.
Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
Veilingmeester: Redactie mededelingenblad:
W. Lindeman L. de Kooter (a.i.)
Zonnebloem 49
2925 EZ  Krimpen aan den IJssel
Tel. 06 444 80 465
e-mail: wagl@hetnet.nl
IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v.
Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek Hoofd rondzendverkeer:
A. Hoogendoorn
Ledenadministratie: Tel: (010) 288 73 88
J.P.A. de Jong e-mail: appa@casema.nl
Hoefweer1
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel Webmaster:
Tel.: 0180 68 17 83 C. Ooms
e-mail: jong0054@kpnmail.nl e-mail: info@fvijenl.nl
Ere-leden: Leden van Verdienste:
J. Alberts J. de Gier †
P.Th. van Dijk † B. Kreiter
A.J. Elshoff W. Lindeman
B. de Groot † Mevr. G. Peterse-Kok
J. van Leeuwen † Mevr. B.M. Rath-Dijkgraaf
C. Ooms J. Wannet
W.T. Rath † K. Wol
Mw. P. Visser-Freeman
C. de Vries