Voorzitter: Penningmeester:
L. de Kooter J.P.A. de Jong
Kersengaarde 22 Hoefweer1
2771 PP Boskoop 2935 CC Ouderkerk aan den IJssel
Tel. overdag: 0172 21 00 49 Tel.: 0180 68 17 83
Tel. avond: 06 532 87 218 e-mail: jong0054@kpnmail.nl
e-mail: l.dekooter@live.nl IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v.
  Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
   
Secretaris: Contact evenementen:
J.B.M. Louwe Mevr. M. Mol
Eendendreef 16 Speerdistel 26
2665 TA Bleiswijk 3068 NN Rotterdam
Tel. 010 522 07 16 Tel. 06 13 59 10 12
e-mail: jos.louwe@kpnmail.nl e-mail: mmol24@gmail.com
   
Veilingmeester: Nieuwtjesdienst:
W. Lindeman J. den Hartog
Zonnebloem 49 Smitsstraat 26
2925 EZ  Krimpen aan den IJssel 2831 AG Gouderak
Tel. 06 444 80 465 Tel. 0182 37 31 45
e-mail: wagl@hetnet.nl e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl
IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v. IBAN: NL20 INGB 0004 193746 t.n.v.
Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
   
Ledenadministratie:  
J.P.A. de Jong  
Hoefweer1  
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel  
Tel.: 0180 68 17 83  
e-mail: jong0054@kpnmail.nl  
——————————————– ——————————————–
Stuiverhoek: Hoofd rondzendverkeer:
Mw. M. Mol en W. Lindeman A. Hoogendoorn
(beiden a.i.) Tel: (010) 288 73 88
  e-mail: appa@casema.nl
   
Redactie mededelingenblad: Organisatie beurzen: 
L. de Kooter (a.i.) L. de Kooter
   
Organisatie ledenbijeenkomsten: Beheer infopunt (en website):
Mw. M. Mol C. Ooms
  e-mail: info@fvijenl.nl
——————————————– ——————————————–
Ere-leden: Leden van Verdienste:
J. Alberts J. de Gier †
P.Th. van Dijk † B. Kreiter
A.J. Elshoff W. Lindeman
B. de Groot † Mevr. G. Peterse-Kok
J. van Leeuwen † Mevr. B.M. Rath-Dijkgraaf
C. Ooms J. Wannet
W.T. Rath † K. Wol
Mw. P. Visser-Freeman  
C. de Vries  

Voor de uitvoering van deze diensten stelt het bestuur een jaarlijks overzicht van aangewezen functionarissen (al dan niet bestuursleden) vast en publiceert dit in het verenigingsblad