Uitleendienst:
De uitleendienst, onder beheer van Kees de Vries, beschikt nog over enkele verschillende filatelistische artikelen en kan telefonisch (0180-522530) of op verenigingsavonden worden gereserveerd.

Michel catalogi van de gehele wereld zijn via een online dienst in te zien. Informatie hierover bij J.P.A. de Jong (penningmeester)