Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
Opgericht 1 oktober 1979

Aangesloten bij de Samenwerkingsverband Filatelie
en de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40.347626

voor vragen kunt u mailen naar: info@fvijenl.nl onder vermelding van ‘contact’.