Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
Opgericht 1 oktober 1979

Aangesloten bij de Samenwerkingsverband Filatelie
en de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40.347626

voor vragen kunt u mailen naar: info@fvijenl.nl onder vermelding van ‘contact’.

Voor nalatenschappen en of giften:

Nalatenschappen en giften:                                   Omvangrijke of gespecialiseerde collecties:

 W. Lindeman                                                           Stichting Pro Filatelie

Tel. 06 444 80 465                                                    C. de Vries

e-mail: wagl@hetnet.nl                                            Tel.  0180 52 25 30            

                                                                                 e-mail: cdvries9@xs4all.nl

L. de Kooter

Tel.  06 532 87 218

e-mail: l.dekooter@live.nl