De Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek is een vereniging voor verzamelaars van postzegels. U hoeft geen specialist te zijn om lid te worden, ook beginners zijn van harte welkom om te ontdekken dat de belangstelling voor en de kennis op het gebied van de filatelie alle kans hebben om te groeien.

De vereniging is op 1 oktober 1979 opgericht en telde op 1 januari 2023 ca. 140 leden, jeugdleden en donateurs. Voor de jeugdleden is er de jeugdpostzegelclub “De Kartelrand”.

De vereniging geeft vijf maal per jaar een mededelingenblad uit. Hierin wordt men op de hoogte gehouden van alle bijeenkomsten, lezingen, activiteiten, wetenswaardigheden etc. ten behoeve van al onze leden.

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek is aangesloten bij Samenwerkingsverband Filatelie, een samenwerkingsverband tussen een 50-tal zelfstandige postzegelverenigingen. Het doel van Samenwerkingsverband Filatelie is om, door middel van samenwerking, kwalitatief hoogwaardige diensten tegen kostprijs aan die verenigingen beschikbaar te stellen ten bate van hun leden.

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek is tevens aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelisten Verenigingen waardoor u, als lid, toegang heeft tot een zeer omvangrijke bibliotheek over vrijwel alles op filatelistisch gebied.

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten kunt u hier downloaden