Rondzendverkeer:
Deze dienst wordt geleid door de heer Albert Hoogendoorn. Onze leden plakken speciale rondzendboekjes vol met postzegels die ze kunnen missen en willen verkopen. Deze volle boekjes worden dan op verenigingsavonden ingeleverd bij de Albert, hij zal dan zorgdragen dat deze boekjes onder de leden, die zich voor het rondzendverkeer hebben opgegeven, zullen gaan circuleren ter verkoop.

Lege rondzendboekjes van fv IJssel- & Lekstreek of van Samenwerkingsverand Filatelie (SvF) zijn à € 1,00 verkrijgbaar via Albert.

zie ook: Reglement Rondzendverkeer