Rondzendverkeer:
Deze dienst wordt geleid door de heren Wim Lindeman (wnd) en Bert Kreiter. Onze leden plakken speciale rondzendboekjes vol met postzegels die ze kunnen missen en willen verkopen. Deze volle boekjes worden dan op verenigingsavonden ingeleverd bij de heer John Asberg, Zij zullen dan zorgdragen dat deze boekjes onder de leden, die zich voor het rondzendverkeer hebben opgegeven, zullen gaan circuleren ter verkoop.