update 29-9-2020
Het bestuur heeft de  voorbereidingen voor de najaarsbeurs in De Boog ter hand genomen, uiteraard in samenwerking met de beheerder. Die voorbereidingen houden onder meer in het opstellen van een bezoekersprotocol en een  zeer ruim  ruim bemeten opstelling in de sporthal.
 
Op dit moment voldoen wij daarmee aan de geldende regelgeving. Of de beurs ook daadwerkelijk  doorgang kan vinden, weten wij eerst over drie weken.

 

update 26-9-2020

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek

Bijeenkomsten en beurzen in 2020

Zoals u allen bekend zijn alle beurzen en bijeenkomsten voor dit jaar tot nader order opgeschort. Inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen over de beperkingen en mogelijkheden van dergelijke evenementen en heeft het bestuur het volgende besluit genomen:

De Wel is een kleine locatie met beperkte mogelijkheden als we voldoende afstand tot elkaar willen bewaren. Voor beurzen zou dat neerkomen op een te klein aantal bezoekers om nog aantrekkelijk voor handelaren te kunnen zijn. En voor verenigingsbijeenkomsten is het gebruikelijke aantal bezoekers groter dan nu toegestaan kan worden. Daarom zijn al deze beurzen en bijeenkomsten voor 2020 definitief afgelast.

Over De Beurs in De Boog op 14 november volgen nadere mededelingen.

Leen de Kooter, voorzitter

 

update 12-8-2020

In haar vergadering van augustus heeft het bestuur van filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek besloten in september nog geen bijeenkomsten te organiseren.

E.e.a ten gevolge van de sterke toename van het aantal covid-19 besmettingen in de regio Rotterdam.

In september zal besloten worden over de geplande activiteiten van oktober en november

 

update maart 2020

Zoals bekend heeft het kabinet gedragslijnen uitgevaardigd om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Die beleidslijnen gelden ook voor ons en onze vereniging.

We zijn een kwetsbare groep gezien onze gemiddelde leeftijd. Daarom betekenen die gedragslijnen voor ons het volgende:

  • Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging zijn tot nadere berichtgeving opgeschort. 
  •  Probeer bij aktiviteiten (zoals het rondzendverkeer en de stuiverboeken) het fysiek contact  tussen leden zoveel mogelijk te beperken.  Rondzendverkeer per post lijkt vooralsnog geen probleem van mogelijke besmetting te geven.
  • Volg richtlijnen en  adviezen van de officiële instanties op.  Bij het niet opvolgen van deze adviezen en richtlijnen is schade en verlies van het fllatelistisch materiaal, niet door de verzekering gedekt.
  • Het Bondsbestuur KNBF heeft bezoek aan de  Bondsbibliotheek en het Bondsbureau opgeschort.
  • Blijf vooral uw gezond verstand gebruiken.

Namens het bestuur,

Leen de Kooter, voorzitter.