Zoals bekend heeft het kabinet gedragslijnen uitgevaardigd om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Die beleidslijnen gelden ook voor ons en onze vereniging.

We zijn een kwetsbare groep gezien onze gemiddelde leeftijd. Daarom betekenen die gedragslijnen voor ons het volgende:

  • Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging zijn tot nadere berichtgeving opgeschort. 
  •  Probeer bij aktiviteiten (zoals het rondzendverkeer en de stuiverboeken) het fysiek contact  tussen leden zoveel mogelijk te beperken.  Rondzendverkeer per post lijkt vooralsnog geen probleem van mogelijke besmetting te geven.
  • Volg richtlijnen en  adviezen van de officiële instanties op.  Bij het niet opvolgen van deze adviezen en richtlijnen is schade en verlies van het fllatelistisch materiaal, niet door de verzekering gedekt.
  • Het Bondsbestuur KNBF heeft bezoek aan de  Bondsbibliotheek en het Bondsbureau opgeschort.
  • Blijf vooral uw gezond verstand gebruiken.

Namens het bestuur,

Leen de Kooter, voorzitter.