In deze rubriek “Poste Restantjes” kan ieder lid van de Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek (uitsluitend voor particulier gebruik) gratis vijf maal per jaar een advertentie, van ten hoogste 30 woorden, plaatsen.

Meerdere plaatsingen, grotere advertenties met meer dan 30 woorden of advertenties  van  niet  leden,  worden  berekend  tegen  een  tarief van € 4,50 (tot 30 woorden) + € 2,25 voor elke 30 woorden (of gedeelten daarvan) meer, per plaatsing.

Zoek dus niet langer op het internet, maar plaatst een advertentie op onze website!

Informatie over deze ‘posterestantjes’ bij de redactie van het mededelingenblad of tijdens de maandelijkse verenigings-bijeenkomsten.