• zaterdag 11 juni a.s. beurs in De Wel!locatie: buurthuis De Wel Bongerd 2a te Capelle aan den [...]
  • Antverpia 2022update 07-03-2022 Nationale Tentoonstelling voor Filatelie Antverpia 2022 is de [...]
  • PrivacyverklaringPRIVACYVERKLARING FILATELISTENVERENIGING IJSSEL- & LEKSTREEK In het kader van uw [...]
  • GezochtLatijns Amerika (midden zuid en caraiben) gros materiaal o.a. ten [...]