reis naar Antverpiade op 28 augustus 2020

Kosten: €15,- (alleen vervoer)

opgeven voor 10 augustus bij:

L. de Kooter
Margreet Mol
l.dekooter@live.nl
mmol24@gmail.com
06-53287218
06-13591012

Aansluitend kunt u kiezen voor direct terug naar de opstapplaats

of

onderweg bij Breda in het vorig jaar bezochte all-you-can eat restaurant te dineren op eigen kosten.